ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

لطفا کد نمایش داده شده را وارد نمایید

Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.ma
350.00MAD
1 سال
700.00MAD
2 سال
350.00MAD
1 سال
.com
350.00MAD
1 سال
350.00MAD
1 سال
350.00MAD
1 سال
.net
350.00MAD
1 سال
350.00MAD
1 سال
350.00MAD
1 سال
.org
350.00MAD
1 سال
350.00MAD
1 سال
350.00MAD
1 سال
.co.ma
350.00MAD
1 سال
700.00MAD
2 سال
350.00MAD
1 سال
.net.ma
350.00MAD
1 سال
700.00MAD
2 سال
350.00MAD
1 سال
.org.ma
350.00MAD
1 سال
700.00MAD
2 سال
350.00MAD
1 سال
.press.ma
350.00MAD
1 سال
700.00MAD
2 سال
350.00MAD
1 سال
.gov.ma
350.00MAD
1 سال
700.00MAD
2 سال
350.00MAD
1 سال
.ac.ma
350.00MAD
1 سال
700.00MAD
2 سال
350.00MAD
1 سال
.info
350.00MAD
1 سال
350.00MAD
1 سال
350.00MAD
1 سال
.fr
350.00MAD
1 سال
350.00MAD
1 سال
350.00MAD
1 سال
.jp
868.00MAD
1 سال
868.00MAD
1 سال
868.00MAD
1 سال
.in
350.00MAD
1 سال
350.00MAD
1 سال
350.00MAD
1 سال
.sg
1085.00MAD
1 سال
1085.00MAD
1 سال
1085.00MAD
1 سال
.com.es
350.00MAD
1 سال
350.00MAD
1 سال
350.00MAD
1 سال
.it
350.00MAD
1 سال
350.00MAD
1 سال
350.00MAD
1 سال
.us
350.00MAD
1 سال
350.00MAD
1 سال
350.00MAD
1 سال
.biz
350.00MAD
1 سال
350.00MAD
1 سال
350.00MAD
1 سال
.asia
600.00MAD
1 سال
600.00MAD
1 سال
600.00MAD
1 سال
.eu
600.00MAD
1 سال
600.00MAD
1 سال
600.00MAD
1 سال
.cm
1322.00MAD
1 سال
1322.00MAD
1 سال
1322.00MAD
1 سال
.ci
1212.00MAD
1 سال
1212.00MAD
1 سال
1212.00MAD
1 سال
.ga
350.00MAD
1 سال
350.00MAD
1 سال
350.00MAD
1 سال
.ml
350.00MAD
1 سال
350.00MAD
1 سال
350.00MAD
1 سال
.ng
2570.00MAD
1 سال
2570.00MAD
1 سال
2570.00MAD
1 سال
.cg
5447.00MAD
1 سال
5447.00MAD
1 سال
5447.00MAD
1 سال
.sn
1799.00MAD
1 سال
1799.00MAD
1 سال
1799.00MAD
1 سال
.tg
1799.00MAD
1 سال
1799.00MAD
1 سال
1799.00MAD
1 سال
.es
350.00MAD
1 سال
350.00MAD
1 سال
350.00MAD
1 سال
.de
350.00MAD
1 سال
350.00MAD
1 سال
350.00MAD
1 سال
.co.uk
350.00MAD
1 سال
350.00MAD
1 سال
350.00MAD
1 سال
.tv
500.00MAD
1 سال
500.00MAD
1 سال
500.00MAD
1 سال
.cool
600.00MAD
1 سال
600.00MAD
1 سال
600.00MAD
1 سال
.mobi
400.00MAD
1 سال
400.00MAD
1 سال
400.00MAD
1 سال
.vacations
500.00MAD
1 سال
500.00MAD
1 سال
500.00MAD
1 سال
.voyage
700.00MAD
1 سال
700.00MAD
1 سال
700.00MAD
1 سال
.travel
2500.00MAD
1 سال
2500.00MAD
1 سال
2500.00MAD
1 سال
.edu
700.00MAD
1 سال
700.00MAD
1 سال
700.00MAD
1 سال
.net.cn
600.00MAD
1 سال
600.00MAD
1 سال
600.00MAD
1 سال
.org.cn
600.00MAD
1 سال
600.00MAD
1 سال
600.00MAD
1 سال
.ae
800.00MAD
1 سال
800.00MAD
1 سال
800.00MAD
1 سال
.africa new!
350.00MAD
1 سال
350.00MAD
1 سال
350.00MAD
1 سال
.fm
1350.00MAD
1 سال
1350.00MAD
1 سال
1350.00MAD
1 سال
.tw
350.00MAD
1 سال
700.00MAD
2 سال
350.00MAD
1 سال
.africa.com
350.00MAD
1 سال
350.00MAD
1 سال
350.00MAD
1 سال
.online
440.00MAD
1 سال
440.00MAD
1 سال
440.00MAD
1 سال
.uk
350.00MAD
1 سال
350.00MAD
1 سال
350.00MAD
1 سال
.com.ag
1020.00MAD
1 سال
1020.00MAD
1 سال
1020.00MAD
1 سال
.city
350.00MAD
1 سال
N/A
N/A
.المغرب

سال
N/A
N/A
.com.cn
350.00MAD
1 سال
350.00MAD
1 سال
350.00MAD
1 سال
.com.br
520.00MAD
1 سال
520.00MAD
1 سال
520.00MAD
1 سال
.co
450.00MAD
1 سال
N/A
450.00MAD
1 سال
.io
570.00MAD
1 سال
570.00MAD
1 سال
570.00MAD
1 سال
.eg
6192.00MAD
1 سال
N/A
6192.00MAD
1 سال
.tn
420.00MAD
1 سال
N/A
420.00MAD
1 سال

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains